Geri

Sağlık Alanında Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Yönetme

Sağlık sektöründe ilerleme sağlamak, sorunlara çözüm getirmek, rekabet avantajı elde etmek, maliyetleri azaltmak, toplumsal fayda sağlamak ve insanların yaşam kalitesini artırmak ancak inovasyon ve Ar-Ge projeleri yapmak ile mümkündür. Bu açıdan, sağlık alanında Ar-Ge çalışmaları oldukça önemlidir ve sürekli olarak desteklenmelidir. Verimli çalışmalar elde edebilmenin yolu Ar-Ge projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve yönetilmesiyle mümkün olur. Bu nedenle, sağlık alanında faaliyet gösteren profesyoneller için özel olarak tasarlanmış olan “Sağlık Alanında Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Yönetme” eğitimimiz, katılımcılara bu alanda uzmanlaşma ve başarıya ulaşma fırsatı sunuyor. 

Katılım Koşulları

Program sağlık alanında ar-ge projesi hazırlamak ve yönetmek isteyen sağlık sektöründe çalışan Ar-Ge yöneticileri, akademisyenler, firma sahipleri, bu alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrenciler ile tüm sağlık profesyonellerine açıktır.

Becure – Teknolojik Rehabilitasyon ve Terapötik Uygulamaları Uzmanlığı

Teknoloji, sağlık sektöründe giderek daha fazla önem kazanıyor. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara (örn. Covid-19)) bağlı olarak uzmanlar da teknolojik rehabilitasyon ve sanal rehabilitasyon alanında kendilerini geliştirerek bu alandaki rekabet avantajı elde edebilir ve hizmet kalitesini artırabilirler.

Bununla birlikte teknoloji araçları, rehabilitasyon sürecini daha etkili ve verimli hale getirdiği için uzmanlar, teknolojiyi kullanarak daha fazla hastaya daha iyi hizmet sunabilirler.

Eğitimimiz uzmanların ve bu alanda çalışmak isteyenler için mevcut teknolojileri uygulamaları olarak göstererek terapötik uygulamalar konusunda örnekler sunacaktır.

Katılım Koşulları

Program Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Özel Eğitim Uzmanları, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Öğrenciler ve tüm sağlık profesyonellerine açıktır.

  • Yeni eğitim programları yakında duyurulacaktır.